Update Juni 2022!

Covid-19 richtlijnen.

De verspreiding en besmettingen lopen weer op, kom zoveel mogenlijk alleen.

Neem alleen 1 persoon mee na overleg!

Ontsmet je handen beneden met handalcohol, bij contact dichtbij draag een mondkapje!

Kom je mee hou dan 2 meter afstand van de piercer, blijf zitten op de bank!

Wij werken met een mondkapje.

Neem je eigen verantwoording!

Heb je veel bagage bij je laat dat beneden staan, tevens geen eten meenemen naar de piercing ruimte!

RICHTLIJNEN GGD!

Maatregelen

  • Werk uitsluitend op afspraak
  • Laat klanten alleen komen
  • Hanteer een strikt ziektebeleid conform de gezondheidsmaatregelen en communiceer dit duidelijk met klanten en personeel
  • Vraag de klant per telefoon voor aanvang van de werkzaamheden of hij/zij geen klachten heeft die passen bij COVID-19 en of de klant geen huisgenoot heeft met luchtwegklachten en koorts en/of benauwdheidsklachten. Indien er klachten zijn, gaat de behandeling niet door
  • Ontwerp en teken zoveel mogelijk van tevoren en op afstand
  • Plaats werkstations zodanig dat minimaal 1,5 meter afstand tussen alle personen en het personeel onderling is gegarandeerd
  • Hanteer eventueel looproutes en tijdschema’s. Hanteer een deurbeleid, zorg dat er geen wachtende personen in de studio aanwezig zijn
  • Zorg dat zowel het personeel als de klanten een mondkapje dragen. Maak alleen gebruik van mondkapjes geschikt voor éénmalig gebruik.

De regels in het kort!

Kom alleen!

Iemand mee nemen alleen in overleg!

GGD formulier printen website

12 tot 16 jaar met wettelijke vertegenwoordiger geen opa of opa of oom of tante!

Kinderen onder de 12 jaar niet meenemen!

Het eruit halen van piercings of er niet meer in kunnen krijgen is niet meer gratis!

Onze materialen zoals handschoenen, mondkapjes etc en steriliseren kost ons na de lockdowns meer geld.

De bijdrage hierin is 10,- voor de klant ook voor bioflex.

Jullie krijgen een schoonmaakadvies, mondeling en schriftelijk volg die op.

Bij onzorgvuldig en bij ontstekingen ga naar je huisarts!

Geen eten of drinken meenemen!

Water drinken hier is mogelijk!

Afspraken maken tel. 0652115702 van 11.00 tot 20.00!

Geen WA berichten sturen na 20.00!!!

Verkouden blijf thuis!

24 UUR van te voren afbellen, wij mogen de niet nagekomen afspraak in rekening brengen!

Deel deze pagina